Inhoud van de stage

In deze differentiatiestage word je opgeleid binnen de gynaecologische oncologie en richt je je volledig op oncologische reconstructieve chirurgie.

Aan de slag
Na de kennismakingsperiode ga je direct aan de slag op de poli en OK. Je ziet nieuwe patiënten en stelt behandelplannen op die je bespreekt in het multidisciplinaire overleg. Je leert onder begeleiding OK’s uit te voeren en werkt daarin toe naar een hogere mate van zelfstandigheid. Je opereert als plastisch chirurg je “eigen” patiënten, maar werkt ook veel samen met andere specialisten in het AVL, bijvoorbeeld op het gebied van mammacarcinomen, sarcomen, urologie en gynaecologie.

Uniek in deze stage is dat je ook de mogelijkheid krijgt om intensiever kennis te maken met andere specialismen, zoals radiotherapie, medische oncologie, pathologie of klinische genetica.

Over de afdeling
Oncologisch reconstructieve chirurgie is een heelkundig specialisme dat zich bezighoudt met verschillende vormen van kanker waarbij, na het verwijderen van een tumor, een reconstructie nodig is. Het gaat hierbij onder andere om borstkanker, huidkanker, weke delen tumoren, uro-genitale tumoren en tumoren in het kleine bekken. Ook zien we patiënten die reconstructies ondergaan voor defecten ontstaan door radiatieschade.

Op de afdeling werken 6 plastisch chirurgen, een dermatografe en een verpleegkundig specialist. Zo kunnen we het reconstructieve palet aanbieden en de beste zorg verlenen. De afdeling hecht veel waarde aan de reconstructieve chirurgie als onderdeel van de oncologische zorg, als mede aan het bieden van een optimale kwaliteit van leven van de (post)oncologische patiënt.